Sign in

een Buitenspel Verhalen productie

Buitenspel Verhalen heeft er intussen een klein half jaar onderzoek op zitten. Al onze ontdekkingen en de verhalen uit onze interviews en producties komen nu samen in een nieuwe productie. Buitenspel Verhalen presenteert Vrij met in de hoofdrol Jurre Lam.

Disclaimer
Deze productie is gebaseerd op waargebeurde verhalen maar bevat ook fictieve elementen. Buitenspel Verhalen is zorgvuldig omgegaan met de verkregen informatie en heeft deze zo verwerkt dat elke overeenkomst met het echte leven puur toeval is. Daarnaast is de productie onafhankelijk en vanuit een journalistieke organisatie geproduceerd.

Vragen Heeft u vragen naar aanleiding van deze productie of heeft…


Theo © BuitenspelVerhalen

Na 20 maanden vast te hebben gezeten, is Theo* kortgeleden vrijgekomen. De overgang van gedetineerde naar vrij man was voor hem groot. Hij vertelt ons over hoe het was om vast te zitten en hoe het kan dat men na een gevangenisstraf vaak nog steeds niet helemaal vrij is.

Hoe was je tijd in de gevangenis?

Nou, in het begin moest ik vooral denken aan Amerikaanse films enzo, maar de helft daarvan klopt niet, hoor! En verder ligt het vooral heel erg aan hoe je zelf bent, wat je geeft qua gedrag, krijg je terug. Dus als je opstandig bent…


Terry Akins is 9 jaar als zijn vader naar de gevangenis moet. Lang durfde hij er niet over te praten. Nu vertelt hij al ruim 10 jaar zijn verhaal over de impact die de detentie van zijn vader op hem had. Welke impact heeft het op een kind als een ouder wegvalt en naar de gevangenis moet?

“U heeft lang niet willen praten over de detentie van je vader. Wat zorgde ervoor dat u dat wel ging doen?” “Mijn vader ging, toen ik 9 jaar was, naar de gevangenis. Ik heb er de eerste 8 jaar niet over gepraat, omdat…

Buitenspel Verhalen

Hét platform met persoonlijke verhalen van ex-gedetineerden, familieleden en hulporganisaties die ex-gedetineerden helpen terug te keren in de maatschappij.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store